• PROCES-VERBAL privind desfãşurarea probei scrise la examenul de recrutare organizat in data de 20.07.2017

  • Afișat de Admin la: 20.07.2017, ora 14:08
  Descarcã anunț
 • Primaria comunei Dumitrița organizeazã în data de 20.07.2017, concurs de recrutare pentru un post de Consilier, clasa a-I-a, grad profesional debutant, Compartimentul Evidență Agricolă, urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcții - post vacant funcție publicã pe perioadă nedeterminată.

  • Afișat de Admin la: 19.06.2017, ora 14:30
  Descarcã anunț
 • Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public”

  Memorandum

  Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO

  Evidență cauze CEDO 1

  Evidență cauze CEDO 2

  • Incãrcat la: 22.04.2017, ora 08:30