• Anunț achiziție publică
  Servicii de exploatare masă lemnoasă din pădurea proprietatea comunei Dumitrița

  Descarcã anunț
  • Publicat de admin la: 05.03.2018, ora 16:20
 • Nomenclatorul şi ierarhia funcțiilor din cadrul unitãții administrativ-teritoriale a comunei Dumitrița

  • Publicat de admin la: 30.09.2017, ora 13:11
  Descarcã fisier
 • PROCES-VERBAL privind desfãşurarea probei scrise la examenul de recrutare organizat in data de 20.07.2017

  • Publicat de admin la: 20.07.2017, ora 14:08
  Descarcã anunț
 • Primaria comunei Dumitrița organizeazã în data de 20.07.2017, concurs de recrutare pentru un post de Consilier, clasa a-I-a, grad profesional debutant, Compartimentul Evidență Agricolă, urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcții - post vacant funcție publicã pe perioadă nedeterminată.

  • Publicat de admin la: 19.06.2017, ora 14:30
  Descarcã anunț
 • Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public”

  Memorandum

  Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO

  Evidență cauze CEDO 1

  Evidență cauze CEDO 2

  • Publicat de admin la: 22.04.2017, ora 08:30