? Primãria comunei Dumitri?a
 • Anunt achizitie publica
  Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere in comuna Dumitrita

  Descarcã document
  • Publicat de admin la: 21.05.2018, ora 15:30
 • Anunt achizitie publica
  Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere in comuna Dumitrita

  Descarcã document
  • Publicat de admin la: 21.05.2018, ora 15:25
 • Anunt achizitie publica
  Modernizarea infrastructurii rutiere de drumuri forestiere in comuna Dumitrita

  Descarcã document
  • Publicat de admin la: 17.05.2018, ora 11:38
 • Nomenclatorul si ierarhia functiilor din cadrul U.A.T Dumitrita

  Descarcã document
  • Publicat de admin la: 31.03.2018, ora 18:12
 • Anunt achizitie publica
  Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural din localitatea Budacu de Sus

  Descarcã anunt
  • Publicat de admin la: 31.03.2018, ora 17:20
 • Anunt licitatie publica
  Licitatie pasuni

  Descarcã anunt
  • Publicat de admin la: 31.03.2018, ora 17:20
 • Anunt licitatie publica
  Inchiriere/concesionare spatii

  Descarcã anunt
  • Publicat de admin la: 31.03.2018, ora 16:20
 • Anun? achizi?ie publica
  Servicii de exploatare masa lemnoasa din padurea proprietatea comunei Dumitri?a

  Descarcã anun?
  • Publicat de admin la: 05.03.2018, ora 16:20
 • Nomenclatorul si ierarhia func?iilor din cadrul unitã?ii administrativ-teritoriale a comunei Dumitri?a

  • Publicat de admin la: 30.09.2017, ora 13:11
  Descarcã fisier
 • PROCES-VERBAL privind desfãsurarea probei scrise la examenul de recrutare organizat in data de 20.07.2017

  • Publicat de admin la: 20.07.2017, ora 14:08
  Descarcã anun?
 • Primaria comunei Dumitri?a organizeazã în data de 20.07.2017, concurs de recrutare pentru un post de Consilier, clasa a-I-a, grad profesional debutant, Compartimentul Eviden?a Agricola, urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construc?ii - post vacant func?ie publicã pe perioada nedeterminata.

  • Publicat de admin la: 19.06.2017, ora 14:30
  Descarcã anun?
 • Memorandumul „Masuri privind diseminarea principiilor ce deriva din jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotarârilor judecatore?ti pronun?ate împotriva unui debitor public”

  Memorandum

  Principii ce rezulta din jurispruden?a CEDO

  Eviden?a cauze CEDO 1

  Eviden?a cauze CEDO 2

  • Publicat de admin la: 22.04.2017, ora 08:30